Tag: raid

[CS:GO] Map yêu thích trong COD 2 sẽ có mặt tại CS:GO

(Fun88 Esports) Map yêu thích trong COD 2 nay sẽ có mặt tại CS:GO. Điều này được một người dùng steam làm lại bản đồ COD 2 và đưa nó vào CS:GO. Một người dùng Steam dưới bí danh Lava đã làm lại một bản đồ phổ biến từ Call of Duty: Black Ops 2. Anh đã đưa nó vào trong Counter-Strike: Global Offensive. Lava đã tải lên phiên bản tiến hành của bản đồ Raid nổi tiếng Black Ops…

Facebook

LienMinhFun

Telegram Hỗ trợ

Mile Nguyen

YouTube

LiênMinhFun8

FUN88 ESPORTS © 2024. All Rights Reserved.